O MNĚ

KAMILA VOKROUHLÍKOVÁ

Sociální pracovnice & organizace aktivit

cesta k seniorům začala přibližně v roce 2009, kdy jsem se rozhodla zapojit jako dobrovolnice v neziskové organizaci Sue Ryder. Tato zkušenost pro mě byla zcela zásadní, protože jsem objevila svět, ve kterém mi mé aktivní zapojení do pomoci seniorům dávalo hluboký smysl.

 Rozhodla jsem se opustit můj dosavadní obor polygrafii a "vrhnout" se do sociálních služeb profesionálně a naplno. Doplnila jsem si vzdělání na Vyšší odborné škole sociálně-právní, kde jsem v roce 2013 absolvovala obor Sociální práce. 

Mé první kroky po absolutoriu (a mateřské dovolené) nevedly nikam jinam než právě k seniorům do neziskové organizace Život 90 a to konkrétně do pobytové služby v odlehčovacím centru. Zde jsem se kromě náplně práce sociální pracovnice - sociálního šetření, individuálního plánování, administrativy spojené s příjímáním seniorů do pobytové služby aj., začala zabývat i aktivizací seniorů. Pro seniory jsem organizovala výlety, kulturní akce, ale i každodenní náplň dne v podobě tvoření, pečení, tréninku paměti aj.

Vždy jsem se snažila k seniorům přistupovat s respektem k jejich životním zkušenostem, životnímu příběhu i s respektem k různým omezením, která vyplývala z úbytku sil v důsledku stáří nebo jejich zhoršeného zdravotního stavu. Samozřejmostí pro mě vždy bylo přizpůsobení se individuálnímu tempu a přáním samotných seniorů nad požadavky jejich okolí.Momentálně jsem na volné noze a svůj čas dělím mezi své zájmy, svou skvělou rodinu, především mé dvě děti a manžela a čas strávený se seniory, který mě nepřestává naplňovat a inspirovat.

Postupem času jsem se více zaměřila na trénování paměti, které se stalo oblíbenou aktivitou seniorů a vstoupila jsem do České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging. Zde jsem načerpala a dosud čerpám mnoho vědomostí a zkušeností, které seniorům mohu dál předávat na svých kurzech nebo při individuálních setkáních.  

Velmi ráda společně s Vámi vymyslím, jak smysluplně strávit čas se seniory, ať už půjde o trénink paměti, výlet do přírody nebo za kulturou, doprovod na úřady nebo na nákup či jakékoliv jiné aktivity.


Osvědčení